Ydelsesbeskeder i Min Læge APP

Ydelsesbeskeder bliver en del af Min Læge-appen i løbet af juni 2024. Efter din næste konsultation, vil der fremgå en ydelsesbesked her.

Der er tale om foreløbige oplysninger fra klinikken til regionen. Den endelige afregning er at finde på sundhed.dk ca. 6 uger efter kontaktdato. Tilrettede eller slettede ydelsesbeskeder vil også fremstå som dette i Min Læge-appen.
 
Klinikken kan afregne for ydelser, hvor du som patient ikke selv har haft kontakt med klinikken. Dette inkluderer fx kontakt med den kommunale social- og sundhedsforvaltning, eller hvis en anden har kontaktet klinikken på dine vegne.

Oplysningerne i ydelsesbeskeder deles med dig til orientering. Mener du, at der er tale om en fejlregistrering, er du velkommen til at kontakte klinikken og spørge ind til de ydelsesoplysninger, du har fået.

Se de endelige ydelser på sundhed.dk

Honorarer

Du kan se honorar på ydelserne via
honorartabellerne. Bemærk at honorartabellerne reguleres løbende ud fra bl.a. overenskomsten §82. Klinikken kan afregne for ydelser, som ikke fremgår af ydelsesbeskeder. Disse ydelser inkluderer lokalaftaler og attester.

Du kan se honorar på ydelserne via honorartabellerne:

 


 

 

 

 

 

 

 

Sommerferie 2024

 

Vi afvikler, som alle andre sommerferie i ugerne 27-32. Det betyder at vi også er mindre på arbejde og derfor ikke har samme kapacitet som vanligt. 

God sommer.


Telefontider

 

Kl. 8-9.45 er tiltænkt emner vedr. sygdom, hvis du mener du har behov for en sammedagstid eller akuttid.
Man kommer til at tale med sekretæren. Ved brug for at tale med sygeplejersken tryk 1.

Telefontiden kl. 10-12 er til tidsbestilling, recept og medicin fornyelse og osv.
Man ringer til sekretæren.

Vi ser kun patienter efter forudgående telefonisk aftale.

Lægen ringer kun tilbage efter lægelig vurdering.
Foreløbig er der lukket for E-tidsbestilling. 

 


Åben blodprøvetagning

 

kl. 8.05 - 9.00 alle hverdage.

For personer der er selvhjulpne så prøven kan tages på 5 minutter.
Du skal skanne Sundhedskortet på ankomstterminalen enten med app. på tlf. eller sundhedskortet.

Vær opmærksom på om du har fået en tid til svar på din prøve. 

Personer der har brug for hjælp:
- til at tage jakken/trøjen af, - følges af hjælper, 
SKAL fortsat bestille tid til blodprøvetagning.

Hvis du skal have taget blodprøven på sygehuset skal tiden bestilles på: www.blodproever.dk

 

Afhængighedsskabende medicin

 

Sundhedstyrelsen har indskærpet retningslinierne for receptudstedelse af afhængighedsskabende medikamenter.
Der må ikke skrives recept på disse præparater over telefon (morfin, beroligende, og sovemedicin).

Er du i behandling med afhængighedsskabende medikamenter vil du blive bedt om at komme til årlig gennemgang af medicin hos lægen, herefter vil receptudstedelse foregå ved personlig fremmøde ved planlagt konsultationer hos sygeplejersken.

 

 

 

E-KONSULTATION. Lægerne Tolskovvej

ÅBNINGSTIDER

 

Mandag kl 08-16
Tirsdag  kl 08-16
Onsdag  kl 08-16
Torsdag kl 08-16
Fredag   kl 08-Se under Praktisk Information.

Telefontid: 
Sekretær: 8-9.45 igen 10-12.
Sygeplejersken: 8-9.30

Akut sygdom:
Ring altid aftal tid til konsultation på 46408005

​Ved akut, livstruende sygdom eller alvorlig ulykke ring:
1-1-2, hele døgnet. Se mere her

LOGIN

 

Du skal oprettes som bruger, oplys din mailadresse til sekretæren. Oplever du problemer, eller er det første gang du logger ind, læs da venligst vejledningen inden du kontakter os. Link til vejledning

Husk at meddele os hvis du får nyt telefonnummer eller e-mail adresse

 


 

Medicin fornyelse: 
Du kan først se din medicin når lægen har aktiveret dit medicin kort. Kan du ikke se din medicin, beder vi dig skrive en e-konsultation til din vanlige læge. Derefter vil medicinen kunne genbestilles som tidligere.
Du kan kun forny den medicin vi plejer at udskrive til dig. 
Der kan gå op til 5 arbejdsdage, før du kan hente medicinen.

E-konsultation:
Er til korte spørgsmål til lægen eller svar på prøver. Der må lovmæssigt gå op til 5 arbejdsdage før du får svar. E-kons må derfor IKKE bruges ved akut sygdom.
Årskontrol af kronisk sygdom kan IKKE foregå via e-konsultation.
En del problemstillinger bliver hurtig for komplicerede til at blive behandlet via e-mail. I disse tilfælde vil vi bede dig om at bestille en tid eller ringe til os.

Tidsbestilling: Herunder kan du se dine tider og afbestille din tid. 

 

LÆGEHUSET TOLSKOVVEJ

Vores lægepraksis er en kompagniskabspraksis. Dette betyder, at du som patient er tilmeldt alle lægerne. Du kan bestille tid hos en bestemt læge, men du kan ikke forvente bestemt læge  i akutte tilfælde.

Lægehuset deltager i uddannelsen af læger og speciallæger i almen medicin. Du vil derfor møde uddannelseslæger i lægehuset  - læs mere her