UDDANNELSELÆGER

Uddannelseslægerne arbejder på lige fod med de faste læger.

Hoveduddannelseslægen er hos os det første ½ år, (fase1): Herefter kommer lægen på returdage en gang om måneden i 2½ år, men arbejder primært på hospitals afdelinger. Derefter er lægen igen fast i lægecentret i ½ år, (fase 2).

Lægen kan også være i den sidste del af uddannelsen, (fase 3), hvor lægen er hos os i 1 år.

Vi kan have uddannelseslæger på forskellige uddannelsesniveau:

  • Klinisk Basisuddannelse - er nyuddannede lægers obligatoriske praktiske første år.
  • Introduktionsstilling - er en 6 eller 12 måneders introduktionsstilling til specialet almen medicin.
  • Hoveduddannelse - er speciallægeuddannelse til at blive praktiserende læge også kaldet speciallæge i almen medicin. Dette er en uddannelse af 4½ års varighed og gennemføres efter klinisk basisuddannelse og introduktionsuddannelse.